Ev Turizm Xəbərləri Baqan şəhəri (Myanma)

Baqan şəhəri (Myanma)

Baqan

Baqan, köhnə adı Paqan,Myanmada, Mandalay bölgəsində antik bir şəhərdir. IXəsrdən XIIIəsrə qədər şəhər, bölgəni birləşdirən ilk krallıq olan və günümüzdəki Myanmanın meydana gəlməsinərolu olan Paqan Krallığının paytaxtı idi. Krallığın zirvəsinə çatdığı XI və XIIIəsrlər arasında yalnız Baqan düzənliklərində inşa edilən 10.000–dən çox Buddist məbədi, paqoda və monastırda qalan 2.200–dən çox məbəd və paqoda indiki vaxtda hələ də ayaqda dayanmaqdadır. Baqan Arxeologiya Bölgəsi ölkənin yeni inkişaf etməkdə olan turizm sektorunun təməl xəttini meydana gətirməkdədir.

Bura bir çox adam tərəfindən Kambocada olan Angkor Vat kimi cəzbedici qəbul edilməkdədir. Baqan, tamamilə dini təhsilin verildiyi eyni zamanda Birma məbəd dizaynına qatqı verən möhtəşəm arxitekturaya sahib binalarıyla gözə dəyməkdədir. Baqan məbədləri iki şəkildə təsnif edilir ki bunlar; Stupa tərzi adı verilən tək parça məbədlər və gu tərzi adı verilən oyuq-çuxur formalı məbədlərdir. Bir Stupa və ya digər adıyla bir paqoda, içində tipik olaraq bir müqəddəs əmanət otağı saxlayan tək parçadan ibarət bir quruluş formasıdır. Baqan Stupa və ya paqodaları erkən dövr Pyu dizaynından inkişaf edərək ortaya çıxmışlar. Orijinal Hind dizaynı ilk olaraq Pyular tərəfindən alınaraq yenidən biçimləndirilmiş və sonrasında birmalılar tərəfindən Baqanda tədrici olaraq daha uzun və silindr formalı bir quruluşla yaradılmışdır. Bupaya Paqodası (IX əsr) kimi ən erkən Baqan Stupalar Sri Ksetradaki Pyu tərzinə əsaslanır. Stupaların əksinə, gu tərzi içi çuxurlu məbədlər meditasyon və Buda və digər ayinlərə bağlılığın yerinə yetirilməsi üçün yaradılmış strukturdur. Əsas xüsusiyyətləri kəmər və dam kəməri kimi xarakterizə edilən, formalı məbədlər, Baqan dövrü boyunca genişlədilmiş və ehtişam verilmişdir. Çuxurlu Gu tərzinin bir nümunəsi olan Baqanın ikinci ən yüksək məbədi olan iki mərtəbəli Gavdavpalin Məbədinin girişə görə, yuxarıya doğru dörd, aşağıya doğru isə üç ədəd tərası var.

Baqan Arxeologiya Muzeyi: Baqan Arxeologiya Bölgəsində olan tək muzey, min ildir orada olan sahənin özüdür. Üç mərtəbəli muzey evlərində Birmanın Myazedi yazı, Rosetta daşı kimi bir sıra nadir olan Baqan dövrü nümunələri sərgilənməkdədir.