Ev Gəzməli yerlər Gəziləcək Yerlər Culfada Gəziləcək yerlər

Culfada Gəziləcək yerlər

Culfa

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanla əlaqəli muxtar respublikadır. Sovet dövründə, Naxçıvanın , bəzi bölgələri Sovetlərə bağlı ölkələrin sərhədlərini dəyişdirmək qərarı ilə Ermənistanın tərkibinə qatılıb. Naxçıvan, Ermənistan, İran və Türkiyə ilə həmsərhəddir. Naxçıvan, Babək, Culfa, Ordubad, Kəngərli, Sederek, Şahbuz, Şərur kimi şəhərlər Naxçıvan Muxtar Respublikasına bağlıdır. Naxçıvanın çox qədim tarixi var. 1162 tarixi məkan və abidə var ki, bunlardan 58-i dünya əhəmiyyətli abidələrdir. Naxçıvan keçmiş Midiya və Manna dövlətlərinin ərazisində idi. Və sonralar İskit-Sak türk tayfalarının vətəni oldu. Bir çox qədim tarixçilər yazılarında Naxçıvandan bəhs etmişlər. Yəhudi tarixçisi Josephus, Naxçıvanı Nuhun Gəmisinin dayandığı yer olaraq xarakterizə edib. Naxçıvan sözünün mənası Nuhun davamçılarının toplandığı yerə deyilir.

Naxçıvan

Gəzməli yerlər

Culfa

Culfa digər Naxçıvan torpaqları kimi tarixdə qədim olması ilə tanınır. Culfa sözünün mənasının “cukki” adlı tacir təşkilatının adı ilə əlaqəli olduğu deyilir. Ermənistan və İranla sərhədləri var. Culfa ərazisi dağlıqdır və Azərbaycanın ən soyuq və isti yeridir. Culfada ən çox bilinən yerlər Erefse, Leketağ, Boyahmet və Hanegah kəndləridir. Və bu kəndlər ən qədim yaşayış yerləridir.

Əlincə qalası

Əlincə qalası

Əlincə çayının sağ sahilində yerləşən Naxçıvan memarlığının ən qiymətli nümunəsidir. Qalanın adı qədim türk dilində Təpə deməkdir. Qala bir çox tarixi əsərdə bəhs olunur. Atabəy dövründə dövlət xəzinəsi bu qalada gizlənmişdir. Həm Eldənizlər, həm də Atabəy dövründə mövcud olan qala bərpa edilib Və ən çox ziyarət edilən turizm yeridir.

Ləkətağ, Erefse, Boyahmet həm tarixi, həm də təbiəti ilə tanınır.