Ev Gəzməli yerlər Yerlər Hanya şəhəri haqqında məlumat

Hanya şəhəri haqqında məlumat

                                 Hanya

Biz  Konyanı görəndə onun yerinə gəldikdə,  Krit adasına gəlişinin planlaşdırılmasından əvvəl şəxsən Krit adasında olduğuna dair heç bir fikir yox idi.

Ən məşhur olanı, Konyada Osmanlı İmperatorluğu dövründə Sultanın Giritdən sonra Hanya şəhərinə aparıldığı zaman Konyada bir üsyanın nəticəsidir. Budur, kimsə qorxutmaq istədikdə, düşünürəm ki, bir təhlükə var “Konyadan sonra Cana görürsən …”

Konyada uzun müddət əvvəl gördük, Kritdə Kreni gördük və əlbəttə ki, bir neçə gün bizim escritor ilə dolu idi

Krit haqqında

Hanya şəhərini təqdim etməzdən əvvəl sizə Krit adasında bəzi məlumatlar vermək istərdim. Girit Yunanıstanın ən böyük adasıdır və Aralıq dənizində beşinci böyük adadır

Krit kimi bir klassik mavi ağlı Yunan adasını gözləmirəm, çünki bütün bunlar vacib deyildir.

Krit adası

Girit tarixdə bir çox mədəniyyətin nəzarəti altındadır. Hindistandan gələn Romalılar, Bizans İmperiyası, Ərəblər və Venediklilər. Əslində, Venesiyaya bağlı Caeniya Krallığı bir müddətdir qurulmuşdur. Venesiya və Krit mədəniyyətinin sintezi sənətdə və ədəbiyyatda ortaya çıxdıqca, Venesiya-Kritin sintezi. Venediklilərlə davamlı müharibələrdən sonra, Osmanlı İmperatorluğunun Krit vilayətinin yaradılması ilə, adanın əksəriyyəti Osmanlılardan keçdi.

1898-ci ildə Giritin müstəqilliyini qazanmaq üçün, Osmanlı hakimiyyəti altında təxminən 2 əsrdir qaldı. Girit bir müddət yarı müstəqil padşahlıq kimi idarə olundu, sonra isə 1913-cü ildə Yunanıstana bağlı idi. II. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Nazilər tərəfindən işğal edilən ada, bir çox Avropa ölkəsi kimi çox əziyyət çəkmişdir.

Hanyada ilk plyaj: Zorba Beach

1962-ci ildə İtalyan filmi Zombie, məşhur Antony Quinn tərəfindən oynanan 3 Oscar qalib filmi bilirsiniz …

Musiqi ilə çox səs gətirən bu filmdə Antony Quinnin məşhur Zorba rəqsinin olduğu yer Zorba Plajı, Zorba Plajı deyilir. Onun adı Stavros Plajıdır.

Hanyada ilk plyaj: Zorba Beach

Həyatın çirkinliyinin daha gözəl olacağına dair fəlsəfəni müdafiə edən qobur saba kimi görünsə də, ürəyi ehtirasla həyatına bağlı gözəl bir insanın hekayəsidir.

Adada görmək istədiyim bu sahə, yarım saat içində avtomobildə Souda limanına gəldik. Səhərdən bəri sahildəki heç bir kimsədən başqa bizdən başqa heç kim yoxdu, çünki biz söhbət etdiyimiz səhnə üçün çox uyğun olmalıydı.