Ev Maraqlı Osman Qazi Türbəsi haqqında maraqlı məlumatlar hansılardır?

Osman Qazi Türbəsi haqqında maraqlı məlumatlar hansılardır?

        Orxan Qazi Türbəsi

Osman Qazi Türbəsi Bursa’nın əhəmiyyətli tarixi binalarından biridir. Osman Qazi 1258-1324-cü illər arasında yaşamış və Osmanlı dövlətinin qurucusu idi; Sultanın hökm sürdüyü dövrdə Bursanın mühasirəsi zamanı oğlu Orxan bəyin şəhərdəki qübbəsi idi  və vəfat etdikdən sonra burda dəfn olunmasını istəmişdir.

Osman Qazi Türbəsinin inşa edilməsi 

Osman Qazi Türbəsi

Bursansanın fəthindən sonra Osman Qazi, Gümüşlü qübbə adıyla xatırlanan Sainte Elie adlı Bizans monastırının Şapeli üzərinə edilən Türbəyə basdırılmışdır. Ancaq Osman Qazi Türbəsi, 1801-ci ildə çıxan bir yanğından sonra və  1855 zəlzələsi ilə tamamilə yıxılmışdır. 1863-ci ildə isə Sultan Əbdüləziz tərəfindən köhnə quruluşa sadiq qalmaqla yenidən inşa edilmiş və bu quruluş günümüzə qədər gəlmişdir. Səkkizbucaqlı bir sxem ilə tikilmiş örtü, üzərindən bir qübbə ilə örtülmüşdür. Osman Qazi türbəsində şimaldakı taxta bir koridordan girərək qonaq  salonlarına xass dekorasyonlarla hazırlanan türbəni görə bilərsiniz. Pəncərələrində parça pərdələr görə bilərsiniz. Kiçik bir mihrab olan sallanmanın pəncərəsi dəmir yolu dəmirdən hazırlanır.

Osman Qazi Türbəsi cəmi 15 lahitə malikdir. Sultan Əbdüləzizin bir Bursa ziyarətində isə Osman Qazinin sandukasının üzərinə məxmər üzərinə gümüş və sim ilə işlənmiş, Osman Qazinin doğum, səltənət ili və ölüm ili kimi tarixi məlumatlarının yer aldığı bir örtü örtülmüşdür. Türbənin içində iştirak edən digər sandikaları isə Osman Qazinin oğlu Ələddin bəy, həyat yoldaşı Aspurça Hatun və Osman Qazinin yaxınlarına aid sandikalarıdır.