Ev Gəzməli yerlər Gəzəyənlər Turizmlə bağlı qanun dəyişdirilir

Turizmlə bağlı qanun dəyişdirilir

Turizm

“Turizm haqqında” mövcud qanuna dəyişiklik təklif olunur.

Bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin Əmək və sosial siyasət komitəsinin martın 12-də keçirilən iclasında müzakirə olunub.

Qanuna təklif edilən dəyişikliyə görə, 300 nəfərdən çox tutumu olan turizm və rekreasiya obyektlərinin layihələrinə dair “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) sənədi hazırlanmalı, həmin sənədin dövlət ekoloji ekspertizası keçirilməlidir.

Turizm

Bundan başqa, dəyişikliyə əsasən, mövcud obyektlər ətraf mühitə təsir göstəricilərinə dair ekoloji tələblərə uyğun olmalıdır. Həmin obyektlərin yenidən qurulması və ya həmin obyektlərdə mövcud qurğu və avadanlıqların dəyişdirilməsi üçün ƏMTQ sənədinin hazırlanması tələb olunmayacaq.

Lakin həmin obyektlərə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən verilən sənədlərdə (atıla bilən tullantı həddi, buraxıla bilən axıntı həddi, ekoloji pasport), ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində normativ hüquqi aktların və texniki normativ hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla, müvafiq dəyişikliklər ediləcək.

300 nəfərdən çox tutumu olan mövcud turizm və rekreasiya obyektlərinin fəaliyyəti zamanı təbiətdən istifadə şərtləri ətraf mühitə təsir göstəricilərinə dair tələblərə uyğun olmadıqda və ya ilkin layihədə nəzərdə tutulandan fərqli texnologiyalar və texnoloji üsullar tətbiq edilməlidir. Həmin fəaliyyətə dair yenidən ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır.

Həmin obyektlərə dair ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi həyata keçirilərkən onların trans-sərhəd təsiri müəyyən edilməlidir. Həmin obyektlərin trans-sərhəd təsirlərinin qiymətləndirilməsi məsələləri Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun həll olunacaq.