Ev Maraqlı Yaşıl məscid və külliyəsi haqqında müxtəlif məlumatlar

Yaşıl məscid və külliyəsi haqqında müxtəlif məlumatlar

Yaşıl məscid və külliyəsi 

Bursansanın yaşıl mahalında yerləşən Yaşıl Məscid və Külliyəsində, şüşə istehsalı ilk edildi. Hacı İvaz Paşa, şüşə şimal kənarında yerləşən tacı qapı üzərində ərəb kitabında bir memar kimi nümayiş etdirildi və quruluş tarixi dekabr ayından və 1419-cu il tarixində ifadə edildi. Yenə strukturda, hünkar məhəlləsində olan yazıda; İlyas Əli adlı bir türbənin məscidin nakkaşlığını və 1421-ci ildəki naxışların tamamlanma tarixini göstərdiyi ifadə edilir. Çələbi Mehmet dövründə başlayan Yaşıl Məscid və Külliyə II Murad dövründə tamamlandı. Məscid, mədrəsə, imaret, hamam və məscidin məqbərəsi bu gün Türk İslam Əsərləri Muzeyi olaraq istifadə olunur.

Yaşıl Məscid

Yaşıl Məscid

Osmanlı İmperatorluğunun ən qədim memarlıq əsərlərindən biri olan Yaşıl Məscid; zamanında hökumət sarayı kimi istifadə edilən iki qübbə və iki çarpayı ilə çox böyük bir quruluşdur. Ters T planı ilə inşa edilmiş, şüşə əsas qapısında əla oymalı bəzəyi var. Vizantiya başlıqlarının iki sütunu keçərək əldə edilən ibadət sahəsinin hər iki tərəfində simmetrik otaqlar var. O vaxtlar məsələləri müzakirə etmək üçün istifadə edilən bu otaqlar məhkəmə otaqları kimi istifadə olunurdu. Girişin hər iki tərəfində olan pilləkənli üst mərtəbə; mağara evləri və saray mənzilləridir. məscidin minarələri; biri şimal-qərbdə, digəri isə cənub-qərbdədir. Bugünkü minarələr 1855-ci ildəki zəlzələdən sonra hazırlanmış və əvvəlki minarələrin şüşə adını verən yaşıl çini ilə örtülmüş olduğu təxmin edilir. Yaşıl məscid; Müasir sənət anlayışını əks etdirən Çingiz, xəttatlıq, mərmər və taxta işçiliyi ilə Devrin memarlıq xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkir.

Mədrəsə və hamam

Yaşıl Məscid

Yaşıl Məsciddən təxminən yüz metr məsafədə olan Sultaniye Mədrəsəsində  kərpic və kəsilmiş daşlar istifadə edilmişdir. Dikdörtgen bir həyətin üç istiqamətdən kubbeli portikalarla əhatə etdiyi medalyonun digər tərəfində, hər iki tərəfdən tələbə otaqları olan böyük bir kubbeli sinif var. Avlunun ortasında mərmərdən hazırlanan bir atlı hovuz da var. Fəteh Sultan Mehmed dövründə tikildiyi təxmin edilir.

Imaret və Yaşıl Türbəsi

Yaşıl Məscid

Türbə 15-ci əsrdə inşa edilmişdir. Yenidənqurma işləri heç bir yaşayış məntəqəsinə çatmayan yaşıl imaretin orijinal strukturuna uyğun olaraq davam edir və imarət dövründə onun funksiyası kimi şorba mətbəxi kimi xidmət ediləcəkdir.