Ev Gəzməli yerlər Gəzəyənlər Latviya portalında Azərbaycanın altı turistik yeri barədə məlumat verilib

Latviya portalında Azərbaycanın altı turistik yeri barədə məlumat verilib

Latviya

Latviyanın www.delfi.lv portalında Azərbaycanın altı ən məşhur turistik əhəmiyyətli yeri barədə məlumat verilib.

Azərbaycanın “Odlar diyarı” adlandırıldığı məqalədə ölkə qədimliyi və müasirliyi bir arada birləşdirən unikallığa malik göstərilir.

Siyahıda Şəki Xan Sarayı, Nuhun qəbri, Naxçıvan diyarı, yerli Maçi-Piçku və ya Qubanın Xınalıq kəndi, Qəbələ üzüm bağlarıTalış dağlarının adları yer alıb. Hər bir yer haqqında maraqlı məlumatların bölüşdürüldüyü məqalə latış turistləri üçün çox maraqlı ola bilər.