PAYLAŞ

MAŞININ VARSA BU ÖLKƏLƏRƏ MAŞINLA GETMƏ

Ən böyük ölkələr nəqliyyat sıxlığından əziyyət çəkir.

1ÇİN

ÇİN

 2. ABŞ

ABŞ

3. KEYPTAUN

Keyptaun

4. BRAZİLİYA

Braziliya

 5. RUSİYA

Rusiya

6. PORTUQALİYA

Portuqaliya

7. AVSTRALİYA

Avstraliya