Ev Gəzməli yerlər Yerlər Qüdsün tarixi

Qüdsün tarixi

Qüdsün tarixi haqqında

Tapıntılar şəhərin Mis dövründə yaşadığını və yaşayış yerinin Tunc dövründə olduğunu göstərir. Bəzi arxeoloqların fikrincə, Qüds 2600-cü ildən əvvəl Milanda müntəzəm bir qəsəbə kimi Şimal Sammitləri tərəfindən təsis edilmişdir. İlk məskunlaşma yerləri Ofel Təpəsindəydi. Şəhər Misir hakimiyyəti altında olduqda, Kral Davud devrildi və İsrailin Birləşmiş Krallığının paytaxtı oldu və sonra Yəhudi Krallığı oldu; Süleyman Süleymanın məbədini (birinci məbəd) tikdi. Bu, yəhudilər üçün çox vacibdir.

Qüdsün tarixi

Qüds, Salem, Şerif, Cebus, Qüds, Uruşelim, Yerusəlim, Makdis, Beytül-Müaddes, Beytul-Maqdis, İlya, Eyliyya, Yeruşalayim, Qüds, Yeruşim, Uişşel, Ursalem, Oholiba, Sion, Ir-Davud , Yebus, Sion, İlya, Medinetti Beyti’l-Müaddes, İlyya, Al-Balat, Medineti Salam, Daru’s-Salem, Qüds-Şərif, El-Kuds. Dildəki bütün adlar sülh və müqəddəs məna daşıyır. Aşağıdakı cədvəldə M.S. Milad 70-ci ildə Roma Titusun əmrinə tabe olan ordu yenidən bərpa edildi və Yerusəlimin məhv edilməsi haqqında məlumat verilib.

Köhnə Qüds tarixi

Qüdsün tarixi

Babil, Fars, Makedoniya, Yunan, Roma və Bizanslılar, Roma imperatoru Konstantin I dövründə şəhid olmuş və yüzlərlə il boyunca yəhudilərə girmək qadağan edilmişdir. Bizans, Fars və Sasanilər imperiyalarıdır. 638-ci ildə Müsəlman Xalifalı şəhəri götürdü. Quruluş ili bilinməyən məscid-i Aksa və 687-691-ci ildə Kubbet-üs Sahra (Qubbat Əs-Sakhra) inşa edilmişdir. Növbəti 400 il ərzində şəhərin əhəmiyyəti azaldı.

1099-cu ildə Fatimid Yerusəlimdəki xristian əhalisini Yerusəlimdən çıxardı. Daha sonra, hücum edən şəhər hücumuna məruz qalan Haçlılar, müsəlmanların və yəhudilərin çoxunu öldürdülər. Haçlılar, yaşayan yəhudilərin və müsəlmanların şəhərə dönməsinin qarşısını almaq üçün Qüds Krallığını qurmaq üçün Yunanıstan, Bolqarıstan, Macarıstan, Gürcüstan, Erməni, Suriya, Misir, Nasturi, Maruni və başqalarını qurdu.

Qüds

1187-ci ildə Səlahəddin Ayyubi Xaçpərəstlərin əlindən Qüdsü götürdü və yəhudilərə və müsəlmanlara şəhərə qayıtmağa icazə verdi. Şərq xristian əhalisində qalmağa icazə verildi. Ayyubid hanedanlığında yeni tikililər qurulmuşdu, ancaq qanlı münaqişələrdən ötəri Qüd-i Şərif əhəmiyyətini itirmiş və bir kənd olmuşdur. 1244-cü ildə Harezm Tatarlar şəhəri talan etmədi, xristianları öldürdü və yəhudiləri qovdu. Müqəddəs Şəhər 1247-ci ildə Ayyubilər, 1250-ci ildə Mamluksu işğal etdi. Haçlılar ilə müharibələrdə var idi.