Ev Gəzməli yerlər Turistlər Azərbaycanda 1 milyard 300 milyon dollar xərcləyib

Turistlər Azərbaycanda 1 milyard 300 milyon dollar xərcləyib

       Azərbaycanda turistlər

Son illər ərzində tu­rizm Azərbay­can iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi işində aparıcı sahələrdən biri olub”.

1.Miqrant günü

Mədəniyyət və turizm nazirinin mü­avini Nazim Səmədov Beynəlxalq Miqrant Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib.

2.Turistlər

N.Səmədov bildirib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə mü­qayisədə bu ilin 11 ayı ərzində Azərbayca­na gələn turistlərin sayı 20 faiz artıb və 2 milyon 477 min­dən artıq olub.

3.Saldo

N.Sə­mədov bildirib ki, ölkəmizə gələn xarici turistlər 1.3 mily­ard dollar xərcləyib, Azərbaycandan xari­cə gedən turistlər isə 1.2 milyard dollar xərcləyib. 100 mily­on dollar müsbət sal­do yaranıb ki, bu da müsbət haldır.

When the paper was composed, it is time to search for ways in which to advertise the paper into

It’s not just the time and money it costs, but also a great deal of private emotions which you will need

This is one of the very

Write down your findings also describe why

The choice to purchase this type of paper was created; today it is time to pick out a service

In the event the study papers are affordable-papers.net composed in a way they are not hard to understand, then they will certainly add the attention of the readers.

for your purchase.

you made your own decisions.

best ways of making certain you will be getting the job completed in time.

to deal with before writing your essays.

a broad audience.