Ev Turizm Xəbərləri Xızı ərazisində geomorfoloji tədqiqat aparılıb

Xızı ərazisində geomorfoloji tədqiqat aparılıb

Xızı

AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Paleocoğrafiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Fətəliyev tədqiqat işləri aparıb. Tədqiqat Siyəzən və Xızı rayonları ərazisində olub.

Tədqiqatlara əsasən elmi ədəbiyyatda “Köhnə dərəbinə kəsilişi” kimi tanınan Giləzi-Xızı yolunun sağında, Vərəftə silsiləsinin cənub-şərq yamacı boyunca müşahidə olunan 1 müxtəlif rəngli gil layları geoloji, geomorfoloji və paleocoğrafi cəhətdən öyrənilib. Bu məqsədlə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yer almış geoloji-təbiət abidələrinə baş çəkilib. O cümlədən əsasən Xızır-Zində ziyarətgahı kimi tanınan məşhur Beşbarmaq dağı təbiət abidəsini formalaşdıran süxurlardan ibarət olub. Laboratoriya analizləri üçün süxur nümunələri götürülüb. Onların ümumi stratiqrafik vəziyyəti, eləcə də yerləşdikləri ərazinin geoturizm imkanları araşdırılıb.